HỘI CHỢ SÁCH LẦN THỨ 8

03-17-2014
Artbook

HI CH SÁCH H CHÍ MINH

LN TH VIII 2014

      Artbook xin kính mi quý đc gi đến vi Hi ch sách H Chí Minh ln 8 năm 2014 t 24-30/3/2014 được t chc ti Công Viên Lê Văn Tám.

      Chương trình khuyến mãi hp dn t 20% lên đến 70% cho tt c các th loi như: Kiến Trúc, Hi Ha, Thi Trang và các mt hàng lưu nim khác……

 

Thông tin c th v gian hàng Artbook như sau:

-Gian hàng: A30-A31-A32, Cng Đin Biên Ph (vào ca t do).

-Gi m ca: 8:00am – 22:00 pm.

Others blog