Hội Sách Nhà Văn Hóa Thanh Niên

11-06-2015
Artbook

  Artbook xin kính mi quý đc gi đến vi Hi Sách Nhà Văn Hóa Thanh Niên năm 2015 t 6/11 đến ngày 8/11/2015 được t chc ti Nhà Văn Hóa Thanh Niên ( Cổng vào đường Phạm Ngọc Thạch) được diễn ra từ 8h-22h(vào cửa tự do)

      Chương trình khuyến mãi hp dn t 20% lên đến 50% cho tt c các th loi như: Kiến Trúc, Hi Ha, Thi Trang và các mt hàng lưu nim khác……

 

 

Others blog