Home 101 Hotel Lobbies, Bars & Restaurants

Với vị trí tiếp nhận và chờ đợi, tiền sảnh là khu vực quan trọng nhất và tạo uy tín cho một khách sạn. Đây là nơi tiếp xúc khách hàng đầu tiên, bất cứ điều gì xảy ra ở đây đều ảnh hưởng mạnh mẽ vào việc khách hàng liệu có hài lòng khi lưu trú. Giống như các nhà hàng và quán bar trong khách sạn, sảnh là nơi vừa để thư giãn vừa giao tiếp.

101 Hotel Lobbies, Bars & Restaurants giới thiệu 101 ý tưởng khác nhau được sáng tạo bởi Corinna Kretschmar-Joehnk và Peter Joehnk, hai chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế khách sạn. Với phương châm thiết kế tập trung vào việc liên kết bầu không khí giữa các không gian, các tác giả mang đến những giải pháp thiết kế riêng cho từng khách sạn ở nhiều nơi trên thế giới. Các công trình hành lang, quán bar và nhà hàng được mô tả trong sách bao gồm cả thiết kế mới mang tính lịch sử cho Khách sạn Grand, giải pháp sáng tạo cho khách sạn hạn hẹp ngân sách cũng như không gian các khách sạn đã từng đoạt giải thưởng thiết kế.

Information
As the location for reception and waiting, the hotel lobby is the most important and prestigious area of a hotel. This is where the first contact is made with the guests, anything that happens here has a strong influence on whether their stay will be enjoyable. As with hotel restaurants and bars, the lobby is a place to both relax and communicate. This volume presents 101 different concepts by Corinna Kretschmar-Joehnk and Peter Joehnk, two renowned specialists in the field of hospitality design. According to the credo Design follows Atmosphere they find individual design solutions for the most diverse hotels in the world to create the atmosphere the user desire. The lobbies, bars and restaurants depicted include new designs in historic Grand Hotels, creative solutions for budget hotels as well as hospitality spaces for award-winning design hotels.
Format
 • 101 Hotel Lobbies, Bars & Restaurants
 • Product Dimensions: 24 x 24 cm
 • Views: 566
 • Date: 2013
 • Author: Corinna Kretschmar-Joehnk
 • Publisher: Braun Publishing
 • Pages: 232
 • ISBN-13: 9783037681381
 • Cover mode: Hardcover
 • Price: 1.350.000 VNĐ
 • 101 Hotel Lobbies, Bars & . . . for rate

  1 2 3 4 5

Prices and Availability may change without notice
Successful ! Click to view Cart