Artbook can order English books according to our customers' needs

Postcard 3D Harry Potter 3

SKU:5000000178940 Supplier: Artbook
40,000₫

Desciption

Size/kích thước: 11 x 16 CM

Unlike the normal postcard, this postcard has a 3D effect that would create a lot of exciments for the receiver by its beauty, uniqueness and creativeness. It is not only a product to send to your loved ones, but it is also a product that you can use as a wall decoration and something to remind you of the great trip and experience in Vietnam.

Không giống như loại postcard thông thường, postcard này có hiệu ứng 3D sẽ tạo ra nhiều sự phấn khích cho người nhận bởi vẻ đẹp, sự độc đáo và sáng tạo của nó. Nó không chỉ là một sản phẩm để gửi đến những người thân yêu của bạn, mà nó còn là một sản phẩm mà bạn có thể sử dụng như một vật trang trí trên tường và một cái gì đó để nhắc nhở bạn về chuyến đi và trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam.

Related Products

12 x 29 CM Trivet 01 12 x 29 CM Trivet 01
17 x 29 CM Trivet 03 17 x 29 CM Trivet 03
France France

France

155,000₫

Poland Poland

Poland

155,000₫

Yemen Yemen

Yemen

155,000₫

 Postcard 3D Harry Potter 3
 Postcard 3D Harry Potter 3
social