Artbook nhận đặt các thể loại sách ngoại văn bằng tiếng Anh theo yêu cầu của quý khách

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Residence Award 2011_George Li_9789881973894_Design Media Publishing

SKU:9789881973894 Nhà sản xuất: DESIGN MEDIA PUBLISHING - UK
1,320,000₫

Mô tả

Residence Award presents 50 Chinese interior designers' residential projects, in order to give us a direct view of the best luxury home design in China at present. The Residence Awards organized by Residence magazine aims at creating a platform for the communication among clients, designers and material suppliers, for the demonstration of luxury home design, for the improvement of customers' tastes concerning home design, and for the establishment of a harmonious co-existing living environment. Moreover, this award is intended to bring out new brilliant designers in the home design field.

Sản phẩm liên quan

HB Design HB Design

HB Design

950,000₫

THE CONTEMPORARY HOUSE THE CONTEMPORARY HOUSE
My Private Spa My Private Spa

My Private Spa

970,000₫

Super Potato Design Super Potato Design
 Residence Award 2011_George Li_9789881973894_Design Media Publishing