Artbook nhận order các thể loại sách ngoại văn bằng tiếng Anh theo yêu cầu của quý khách

Chính Sách Vận Chuyển

Artbook có thể vận chuyển tới mọi nơi trên thế giới.

  1. Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển trong nước khoảng 3-4 ngày.

Thời gian vận chuyển nước ngoài khoảng 1-2 tuần.

  1. Huỷ đơn hàng

Đơn hàng sẽ bị hủy nếu sau 03 lần nhân viên giao hàng hay nhân viên chăm sóc khách hàng của Artbook liên lạc với khách hàng mà không được.

Trong trường hợp đơn hàng bị hủy mà nguyên nhân do phía khách hàng thì khách hàng vui lòng chịu phí vận chuyển.

Nếu đơn hàng của bạn đã được đóng gói và chưa được gửi đi, bạn có quyền được hủy đơn hàng mà không phải chịu bất cứ chi phí phát sinh nào cả.

  1. Vận chuyển quốc tế

Xin vui lòng liên hệ Artbook với thông tin dưới đây về việc vận chuyển quốc tế.

Facebook: https://www.facebook.com/Artbookvn/

Phone: +842839103518

social